Ehdokkaat

Olarin ehdokkaiden vaalikonevastauksiin pääset tutustumalla vaalikoneeseen.

Jan Ahonen

50-vuotias tuottaja-pastori ja isä Olarista. Koulutan ammatikseni kirkon työntekijöitä viestinnän saralla. Olen Olarin kirkkoneuvoston ja Espoon yhteisen kirkkovaltuuston sekä Tuomasyhteisön hallituksen jäsen. Unelmieni kirkko on oikeudenmukainen, tasapuolinen ja rakastava. Samaa sukupuolta olevia pareja tulee vihkiä kirkoissa pappien omantunnonvapaus sallien.

Jaana Ailus

38-vuotias kemisti ja tuotekehitysjohtaja Olarista. Seurakuntaneuvoston sekä kirkkovaltuuston jäsen. Unelmieni kirkko on avarakatseinen ja moderni, paikka jonne kaikki kokevat olevansa tervetulleita.

Jussi Gustafsson

40-vuotias ohjelmistokehittäjä, harrastajanäyttelijä ja pienen pojan isä Olarista. Haluan olla mukana kehittämässä seurakuntaa, jonka jokainen voi kokea omaksi kodikseen, josta jokainen voi löytää oman paikkansa ja johon jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on.

Katariina Ervamaa

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Olen seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen. Luottamustehtävissä pyrin erityisesti kiinnittämään huomiota kirkon ydinviestin lisäksi seurakunnan perhe-, lapsi- ja nuorisotyöhön.

Anu Heinänen

Olen 65-vuotias eläkeläinen.Olen ollut tämän kauden henkilöstöjohtokunnan jäsenenä, seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston varajäsenenä.Toimiminen näissä luottamustehtävissä on ollut todella antoisaa ja haluan jatkaa toimintaa tulevalla kaudella. Uskon kirkkoon, joka on suvaitseva ja tukee kaikkia seurakunnan jäseniä sekä hyväksyy avioliitot saman sukupuolen edustajille.

Elina Hellqvist

44-vuotias teologian tohtori ja pappi, perheenäiti ja partiolainen Matinkylästä. Haluan tehdä työtä sellaisen seurakunnan puolesta, jossa jokaisella on mahdollisuus löytää merkityksellinen ja turvallinen lähiyhteisö. Unelmoin kirkosta, joka Jeesuksen esimerkkiä seuraten on avoin ja kutsuva, ja jossa on tilaa aivan jokaiselle ihmiselle. Kirkko on maailmanlaaja yhteisö, jonka tulee kantaa vastuuta luomakunnasta ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä lähellä ja kaukana.

Satu Hirvonen

51-vuotias lakimies ja oikeustieteen kandidaatti Lukupurosta. Perheessämme on 4 teiniä. Haluan kirkolta läpinäkyvyyttä päätöksenteossa ja varojen käytössä. Kirkollisten toimitusten ja palvelujen tulee säilyä laadukkaina sekä kaikki on vihittävä sukupuolesta riippumatta. Kirkon tarjoaman avun, tuen ja harrastustoiminnan tulee olla kiinnostavaa. Sen kohdentaminen erityisesti lapsille ja nuorille huono-osaisimpia unohtamatta on lähellä sydäntäni.

Kira Järves

34-vuotias partiolainen ja valmistavan luokan luokanopettaja Olarista. Haen kolmannelle kaudelle seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon, koska haluan kirkon, joka elää ajassa, pitää heikompien puolta ja on tasa-arvoinen. Toivon, että kirkkomme tarjoaisi monipuolisia palveluita erilaisissa elämäntilanteissa oleville ja olisi näin yhteisö, johon jokainen voisi tuntea olevansa tervetullut. Tahdon tehdä seurakunnastamme avoimen ja keskustelevan yhteisön, joka pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin.

Kaj Järvisalo

61-vuotias Suurpellosta. Toimin kansalaisjärjestössä toiminnanjohtajana. Mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat arjessani läsnä. Yksilöiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen on arjen ihmisoikeustyötä. Kirkon diakoniatyö on merkittävä kumppanini. Diakonia on muutenkin lähellä sydäntäni. Arvostan huikeasti, että edustamani järjestö huomioitiin diakonian 150-vuotisjuhlissa Pro Diakonia -mitalilla. Yhdistyksissä aktiivina tunnen toimivani omimmillani.

Emilia Knaapi

33-vuotias sairaanhoitaja ja valtiotieteiden maisteri Matinkylästä. Työskentelen osallisuusasiantuntijana ja työtehtäviini kuuluu nuorten osallisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Toimin myös kokoomuksen aluevaltuutettuna Länsi-Uudellamaalla sekä varavaltuutettuna Espoossa. Viime kaudella olin Munkkiniemen seurakuntaneuvoston jäsen ennen muuttoani Espooseen. Minulle tärkeää on liberaalit modernit arvot sekä erityisesti lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi ja osallisuus.

Meri Löyttyniemi

Kokenut yhteiskunnallinen vaikuttaja, väitöskirjatutkija, vihreä kaupunginvaltuutettu ja 50-vuotias perheenäiti Haukilahden Toppelundista. Päätoimessani Aalto-yliopiston kestävän kehityksen erityisasiantuntijana sekä luottamustoimissani minulla on kertynyt syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta miten hyvällä yhteistyöllä saadaan vaikuttavia tuloksia. Kirkon piirissä minulle tärkeitä teemoja ovat perinteisten kirkollisten toimitusten jatkuvuus, seurakuntien ilmasto- ja diakoniatyö, suvaitsevaisuus ja armo.

Janne Nurmisto

24-vuotias toisen vuoden AMK-opiskelija Puolarmetsä/Friisilä -akselilta. Opintojen ulkopuolella harrastan partiota, jossa olen toiminut usean vuoden ajan erilaisissa luottamustehtävissä. Tahdon osaltani olla viemässä kirkkoa suuntaan, jossa jokainen voi tuntea sen turvallisesti omaksi paikakseen sekä olla auttamassa seurakuntaa huomaamaan, kuinka laaja-alainen vapaaehtoisten verkosto sillä onkaan luotuna.

Päivi Raunu

Päivi Raunu, 51-vuotias äiti, sosiaalityöntekijä ja sosiaalipalvelupäällikkö Suurpellosta. Minulla on kokemusta luottamustehtävistä kunnallispolitiikassa ja kirkossa, olen toisen kauden kirkolliskokousedustaja ja seurakuntaneuvoston jäsen. Haluan kirkon, jossa jokainen on tärkeä ja yhdenvertainen. Kirkon tulee kantaa vastuuta apua tarvitsevista ja olla suunnannäyttäjä kestävän elämäntavan edistämisessä. Seurakunnan päätöksissä on kuunneltava, mikä on merkityksellistä lapsille ja nuorille!

Simo Repo

76-vuotias eläkeläinen, rovasti ja Espoon seurakuntayhtymän entinen viestintäpäällikkö sekä Esse-lehden päätoimittaja Olarista. Olen seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen. Kaupungin hallinnossa olen ollut kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa. Haluan kirkon, jossa jokaisella jäsenellä on oma paikkansa ja joka pitää erityisesti huolta kaikkein heikoimmista. Seurakunnan pitää olla helposti tavoitettavissa siellä, missä ihmiset asuvat ja elävät.

Aki Saariaho

49-vuotias lukion opettaja Matinkylästä. Arvostan kirkon ja seurakuntien tekemää arjen parannustyötä, ihmisten sekä ympäristön hoitoa monella tasolla. Haluan kirkon, joka toimii kaikkien tukena kriiseissä auttamisessa, ja jonka ovet ovat avoimet kaikille.

Kerttu Tiippana

Olen 78-vuotias eläkeläinen Matinkylästä. Elämäni aikana olen tehnyt monenlaista vapaaehtoistyötä ja teen edelleen.

Kirkko tekee paljon työtä ihmisten hyväksi. Omalta osaltani haluan olla mukana tässä työssä.

Olen seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston varajäsen.